Tadeusz Baranowski  Ilustracje do poezji Janusza Kofty

copyrights by Tadeusz Baranowski