Cartoon.com.pl

Cartoon.com.pl - Komiks - felietony w stylu OuLiPo

Komiks

Cartoon.com.pl-komiks

Komiks jest tworzony długo, natomiast zapłata za komiks mała, jak za trzydniową pracę, gdyż komiks, niedocenione dzieło sztuki, przegrywa walkę, ale Komiks dalej istnieje. Pogrążony Autor i jego Komiks marnieją, nie mogąc ujrzeć napisanego słowa Komiks w pozytywnym znaczeniu gdzieś, gdzie warościowy komiks mógłby zaistnieć medialnie. Kręgi wredniaków traktują komiks jako infantylną zabawę pseudoartystyczną, chcąc aby komiks stał się zjawiskiem marginalnym, gdyż zapewne komiks zagraża swoim nonkonformizmem innym mediom. Każdy komiks zawiera tekst, rysunki. Narzędzie medialne jakim komiks jest, staje się narzędziem niebezpiecznym, gdyż Komiks może przekazywać treści niekotrolowane przez władzę, komiks jest potężniejszy niż telewizja, dobrze narysowany komiks trafia silniej do świadomości ludzi, więc Komiks został uznany jako zjawisko aspołeczne.

Niezależny komiks jest tym bardziej niebezpieczny, częstokroć undergroundowy komiks jest drukowany nakładem własnym autora, taki komiks sprzedawany jest przez niezależnych dystrybutorów, gdzie komiks znajduje uznanie, dzięki artystycznej niezależności. Undergroundowy komiks przekazuje treści polityczne, społeczne; władza woli komiks potulny, apolityczny, bezwartościową papkę. Natomiast undergroundowy komiks, który pokazuje prawdę jest wyparty przez komiks wydawany przez zagraniczne wydawnictwa. Ten grzeczny komiks zdobywa uznanie w oficjalnych mediach, natomiast undergroundowy komiks jest przemilczany. Nadszedł czas, aby undergroundowy komiks zaistniał, chociażby w necie. Internet i komiks undergroundowy współgrają, obydwa media są niezależne, komiks ma wreszcie szansę pokazać swoje oblicze.

Komiks wyszukany za pomocą Google jest prawdziwy

Google